Prøvesang Solistkoret UNG

15.06.2020

Foto: Bård Gundersen

60 unge sangere fra hele landet søkte om plass i Solistkoret UNG.


– Nivået på samtlige var veldig høyt og det var enormt inspirerende å lese alle de gode søknadene, forteller Grete Pedersen, kunstnerisk leder for programmet.

32 av søkerne har blitt invitert til prøvesang som starter i Oslo denne uka. Av disse vil åtte til tolv plukkes ut som medlemmer av Solistkoret UNG.


Ny generasjon profesjonelle ensemblesangere


Solistkoret UNG ble lansert 2. mai i år og er en flerårig satsning som mottar støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge.

Gjennom samlinger og konsertproduksjoner vil de unge sangerne få tilgang på individuell opplæring i tillegg til utøving i ensemblesang sammen med profesjonelle musikere.


Et av målene med programmet er å bidra til å legge et fundament for fremtidige profesjonelle sangerkarrierer, og å lette overgangen fra student til musikertilværelse.

Solistkoret UNG ledes av Grete Pedersen. Med seg har hun dirigentene Yuval Weinberg og Timothy Ferguson som begge har internasjonal erfaring med å jobbe med unge sangere.

– Dette er noe vi har jobbet lenge med å realisere og vi er veldig takknemlig for at Talent Norge og Sparebankstiftelsen har tro på og støtter programmet. Det høye nivået på sangerne lover godt for det vi prøver å oppnå. Nå gleder vi oss til prøvesang, avslutter Grete Pedersen.

Du kan lese mer om Solistkoret UNG her.

Hør Solistkoret