Laster Hendelser

Juleoratoriet (9. desember)

Start:9. desember 2013 @ 19:00
Venue: Universitetets Aula
Karl Johansgate 47
Oslo,
Cost:350kr
A-kort:265kr
Student:120kr
Pensjonist:320kr
Ledsager:Alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis gratis billett for sin ledsager. Kontakt Solistkoret for reservasjon, eller henvend deg i billettsalget før konsert.

Det Norske Kammerorkester og Det Norske Solistkor med solister og dirigent Peter Dijkstra inviterer til konsert hvor vi fremfører kantatene 1, 2, 3 og 6 fra J. S. Bachs Juleoratorium. De tre første kantatene forteller fødselshistorien fra Lukas’ 2. evangelium, vers 1-20, eller det vi kjenner som juleevangeliet. I forlengelsen av dette får vi høre om de hellige tre kongers møte med det nyfødte jesusbarnet, slik denne historien fortelles i den 6. kantaten.

Juleoratoriet (BWV 248) er et av J. S. Bachs mest spilte verker. Imidlertid er ikke dette å betrakte som et oratorium i tradisjonell forstand, men snarere en syklus av seks kantater skrevet for festdagene i juletiden. De tre første kantatene hører til det som på Bachs tid ble feiret som de tre julefestdagene, henholdsvis 25., 26. og 27. desember. Den 4. kantaten var skrevet til nyårsdagen , den 5. til 1. søndag etter nyttår, og den 6. og siste til helligtrekongersdag den 6. januar.