KUNSTNERISK LEDER

Kunstnerisk leder Grete Pedersen. Foto: Anniken C. Mohr

Kunstnerisk leder Grete Pedersen. Foto: Anniken C. Mohr

Siden 1990 har koret sunget under ledelse av Grete Pedersen, som er internasjonalt anerkjent for sine stilsikre og musikalsk overbevisende fremføringer innenfor både barokkmusikk, klassisk repertoar og samtidsmusikk. Gjennom utstrakt konsertvirksomhet nasjonalt og internasjonalt, radioopptak, TV-opptak og plateinnspillinger er hun blitt en av Nordens mest markante dirigenter.

Hun dirigerer også orkestre, og har arbeidet med blant andre Norsk Barokkorkester, Baroque Fever, Kringkastingsorkesteret og Det Norske Kammerkorkester. Hun har også arbeidet med kor som Nederlands Radiokor, Pro Coro Canada og The World Youth Choir. Videre har hun engasjementer i Sveriges Radiokör og Nederlands Kammerkor. Grete Pedersen er også professor i kordireksjon ved Norges musikkhøgskole.

I 1984 startet Grete Pedersen Oslo kammerkor, som hun dirigerte frem til 2004. Med dem skapte hun en ny oppføringspraksis med utgangspunkt i norsk kvedetradisjon og norsk folkemusikk. Med dette koret mottok hun Norges Korforbunds Ærespris 2004. Grete Pedersen har diplomeksamen i dirigering fra Norges Musikkhøgskole 1988, og har studert med Terje Kvam og Eric Ericson.

I 2010 ble Grete Pedersen tildelt den høythengende musikkritikerprisen av Norsk kritikerlag for en konsert med Solistkoret.

Det Norske Solistkor benytter jevnlig gjestedirigenter på forskjellige prosjekter. Blant de som har jobbet med koret de siste årene, kan nevnes: Tõnu Kaljuste, Christian Eggen, Eric Ericson, Gunnar Eriksson, Rolf Gupta, Leif Ove Andsnes, Terje Boye Hansen, Jean Tubry, Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, Håkon Berge og James MacMillan.