STYRET

Sangerne i Det Norske Solistkor utgjør stiftelsens Råd.

Det Norske Solistkor er organisert som en stiftelse, og har 26 faste profesjonelle sangere som på bakgrunn av prøvesang er tilknyttet koret i form av to-årige intensjonsavtaler. Sangerne utgjør stiftelsens råd, og dette rådet velger stiftelsens styre.

I henhold til vedtektene skal minst ett av medlemmene være aktiv sanger i koret. Ditte Marie Bræin og Øystein Stensheim er sangernes representanter i det nåværende styret. Live Maartmann Danielsson er sangernes vararepresentant. Solistkorets styre består forøvrig av fire eksterne representanter, som er personer hentet fra kultur- og næringsliv, med et stort engasjement for koret.

Solistkorets styre 2018:
Knut Olav Åmås – Styreleder
Einar Solbu – nestleder
Birger Carlsen
Eva Lunde
Ditte Marie Bræin
Øystein Stensheim
Ingrid Danbolt (vara)
Ingeborg Dalheim (vara)