Anders Jahres kulturpris til Det Norske Solistkor

03.06.2021

Mottar prisen for fremragende innsats innen korkunst


Anders Jahres Kulturpris er Norges største æresbelønning for fremragende kulturinnsats.

For 2020 går prisen til sopran Lise Davidsen, dirigent Grete Pedersen og Det Norske Solistkor, og i 2021 går prisen til billedhugger Elena Engelsen og billedkunstner Håkon Gullvåg.

Grunnet pandemien ble ikke prisen delt ut i 2020, og derfor deles to årganger ut i år.

Lise Davidsen
Solistkoret deler prisen med dirigent Grete Pedersen og operasanger Lise Davidsen (bilde). Foto: Kathrine Winnem


Det årlige prisbeløpet er 1,5 millioner kroner, og dermed er det hele 3 millioner kroner som skal deles ut under seremonien i Universitetets aula i Oslo 9. september.

Prisutvalgets medlemmer er Åse Kleveland (leder), Bentein Baardson, Svein Olav Hoff, Svein Aaser og Helene Uri.

Hør Solistkoret