Solistkoret UNG

I Solistkoret UNG møtes fremtidens ensemblesangere. Utvalgte talenter gis unike muligheter til opplæring og kompetansebygging sammen med profesjonelle musikere.


Ny generasjon ensemblesangere


Med Solistkoret UNG ønsker Det Norske Solistkor å bidra til å skape en ny generasjon av ensemblesangere. På bakgrunn av prøvesang, vil åtte til tolv sangere i aldersgruppen 18-26 år fra hele landet bli plukket ut som deltakere i talentutviklingsprogrammet, og honoreres for deltakelsen.

VIl du søke? Første søknadsfrist til Solistkoret UNG er 1. juni. Les mer om prøvesang her.

Gjennom samlinger ledet av Solistkorets dirigenter og kunstneriske leder Grete Pedersen, vil talentene få tilgang på individuell coaching og opplæring og utøving i ensemblesang.

I tillegg til Pedersen, består kunsterisk råd av de unge dirigentene Yuval Weinberg og Timothy Ferguson som begge har internasjonal erfaring fra arbeid med unge sangere.

Et fundament for en sangkarriere


Et av målene er å bidra til å legge et fundament for fremtidige profesjonelle sangerkarrierer, og å lette overgangen fra student til profesjonell musikertilværelse. Solistkoret skal samarbeide og utveksle erfaringer med sentrale kulturinstitusjoner.

Solistkoret UNG er en flerårig satsning muliggjort av Talent Norge AS og Sparebankstiftelsen DNB.

Kontakt


For mer informasjon, kontakt daglig leder for Det Norske Solistkor, Ingvild Skaatan: ingvild@solistkoret.no

Første prøvesang avholdes i Oslo i juni 2020. Søknadsfrist 1. juni. Les mer om prøvesang her.

Foto: Bård Gundersen

Hør Solistkoret