Organisasjon

Det Norske Solistkor er organisert som en stiftelse, og har 26 faste profesjonelle sangere som på bakgrunn av prøvesang er tilknyttet koret i form av toårige intensjonsavtaler. Sangerne utgjør stiftelsens råd, og dette rådet velger stiftelsens styre.

Styret

I henhold til vedtektene skal minst ett av medlemmene være aktiv sanger i koret. Ditte Marie Bræin og Øystein Stensheim er sangernes representanter i det nåværende styret.

Solistkorets styre består forøvrig av fire eksterne representanter, som er personer hentet fra kultur- og næringsliv, med et stort engasjement for koret.

Solistkorets styre 2019:
Knut Olav Åmås – Styreleder
Einar Solbu – nestleder
Birger Carlsen
Eva Lunde
Ditte Marie Bræin
Øystein Stensheim
Ingrid Danbolt (vara)
Peder Arnt Kløvrud (vara)

Programrådet

Tora Augestad
Alex Taylor
Astrid Sandvand Dahlen
Robert Lind
Kunstnerisk leder Grete Pedersen
Daglig leder Ingvild Skaatan


Årsmeldinger

Les årsmeldingen for 2020 her

Les årsmeldingen for 2019 her

Les årsmeldingen for 2018 her


Vennligst ta kontakt med administrasjonen i Det Norske Solistkor dersom du ønsker tilgang til andre årsmeldinger.

Hør Solistkoret