Organisasjon


Det Norske Solistkor er en stiftelse, og har 26 faste profesjonelle sangere som er tilknyttet koret i form av intensjonsavtaler. Sangerne utgjør stiftelsens råd, og dette rådet velger stiftelsens styre.

Styret

I henhold til vedtektene skal minst ett av medlemmene være aktiv sanger i koret. Peder Arnt Kløvrud og Håvard Gravdal er sangernes representanter i det nåværende styret.

Solistkorets styre består forøvrig av fire eksterne representanter, som er personer hentet fra kultur- og næringsliv, med et stort engasjement for koret.

Solistkorets styre:
Knut Olav Åmås – Styreleder
Eva Lunde – Nestleder
Birger Carlsen
Hanne Tømta
Peder Arnt Kløvrud
Håvard Gravdal
Ingrid Danbolt (vara)
Camilla Wiig Revholt (vara)


Programrådet

Tora Augestad
Alex Taylor
Magnhild Korsvik
Olle Holmgren
Kunstnerisk leder Grete Pedersen
Daglig leder Ingvild Skaatan


Årsmeldinger

Les årsmeldingen for 2023

Les årsmeldingen for 2022

Les årsmeldingen for 2021

Les årsmeldingen for 2020

Les årsmeldingen for 2019

Les årsmeldingen for 2018

Les årsmeldingen for 2017

Les årsmeldingen for 2016

Les årsmeldingen for 2015

Les årsmeldingen for 2014


Vennligst ta kontakt med administrasjonen i Det Norske Solistkor dersom du ønsker tilgang til andre årsmeldinger.

Hør Solistkoret