Nytt album ute i dag!

05.03.2020

Vi er stolte av å lansere nytt album med Luciano Berios monumentale 'Coro' og korverket 'Cries of London'Lytt på Spotify, iTunes, Idagio eller TIDAL. Vennligst ta kontakt med administrasjonen i Det Norske Solistkor dersom du ønsker å bestille albumet.


Coro har blitt beskrevet som verket som eksemplifiserer hvorfor Luciano Berio regnes som en av nyere tids ledende komponister. Musikken er skrevet for 40 stemmer og 44 instrumenter, med sangere og musikere plassert parvis, slik at stemme og instrument sidestilles, både klanglig og visuelt.

Foto: André LøyningCoro ble komponert i 1976, og er et påfallende 'globalt' verk: Berios bruk av tekster, hovedsakelig oversettelser av folkediktning, gjør verket til et kor av kulturer. Den eneste navngitte forfatteren er poeten Pablo Neruda, som ble en en mektig stemme etter hans død i 1973, i kjølvannet av general Pinochets militærkupp i Chile. Gjennom det hele får vi høre fragmenter av Nerudas kraftfulle dikt (Residencia en la Tierra - "Kom og se blodet i gatene...").

32 små deler glir over i hverandre og danner en rik klangverden. Resultatet er mektig og medrivende, her fremført av KORK – Kringkastingsorkesteret og Det Norske Solistkor under ledelse av Grete Pedersen. Det finnes få innspillinger av dette verket, noe som kan forklares med de ekstreme kravene til utøverne.

Foto: André Løyning


Albumet avsluttes med Berios stykke Cries of London, fremført av Grete Pedersen og sangere fra Det Norske Solistkor: Magnhild Korsvik, Ingeborg Dalheim (sopran), Mari Askvik, Astrid Sandvand Dahlen (alt), Øystein Stensheim, Håvard Gravdahl (tenor) og Peder Arnt Kløvrud, Halvor Festervoll Melien (bass).

Takk til alle dere som lytter til musikken vår!

Hør Solistkoret