Nytt album ute i dag

07.08.2020

Les om vårt album Lament!


Det er med stor glede vi lanserer en ny utgivelse med musikk av tre av våre ledende komponister: Lars Petter Hagen, Nils Henrik Asheim og Arne Nordheim.

Trykk her for å lytte til musikken, eller bestill et fysisk eksemplar av Solistkorets administrasjon.

Les mer om musikken på albumet under.

Lars Petter Hagen
Lars Petter Hagen. Foto: Victoria Stevens


Lament
(2017) av Lars Petter Hagen


Lament fra 2017 bygger på et dikt av E. E. Cummings, skrevet av poeten i en alder av seks år:

FATHER DEAR. BE, YOUR FATHER-GOOD AND GOOD,
HE IS GOOD NOW, IT IS NOT GOOD TO SEE IT RAIN,
FATHER DEAR IS, IT, DEAR, NO FATHER DEAR,
LOVE, YOU DEAR,
ESTLIN

Ordene i diktet deles og trekkes langsommelig ut i Hagens klagesang. Teksten går i oppløsning i en fordringsløs håpefullhet som puster i bølger av sorg, vakker og vond i samme stund.

Musikken preges av en stillferdighet og langsomhet som kjennetegner flere av Hagens verk. Lament er skrevet for kor, perkusjon og elektronikk og ble bestilt av slagverker Hans-Kristian Kjos Sørensen.

Lytt til Lament på Spotify her.

Nils Henrik Asheim
Nils Henrik Asheim. Foto: Line Owren


Muohta
(2017) av Nils Henrik Asheim


Muohta består av atten ord på samisk språk, ord som på ulike måter er knyttet til snø. Hvert ord korresponderer til én enkelt av verkets atten deler. Tittelordet ‘Muohta’ er hovedbenevnelsen for ordet ‘snø’ på samisk. Lytteren får følelsen av å bevege seg gjennom snølandskap som sakte og stille, nesten umerkelig, endrer seg omkring en.

Store deler av verket er stillferdig, og det gir assosiasjoner til både visuelle og taktile minner om snø. I dagens klimakontekst, hvor vintrene blir stadig snøfattigere, blir verkets inntrykk enda sterkere. Man blir bevisst sine erfaringer av naturen, og vekkes til å reflektere over at de en dag kanskje kun vil finnes som minner. Muohta ble tilelt Nordisk råds musikkpris i 2018.

Lytt til Muohta på Spotify her.


Arne Nordheim
Arne Nordheim. Foto: Barbara Halden

Aurora (1984) av Arne Nordheim


Aurora
har sitt opphav i Salme 139 og i den siste sangen i Dantes Den gudommelige komedie. Verket er skrevet for kor, fire solister, to perkusjonsgrupper og elektronikk, hvor sangen og stemmene får dominere.

Salmeteksten utgjør grunnlaget for de to første delene, på henholdsvis latin og hebraisk. Her synger solokvartetten en slags duett eller kanon med elektronisk tape som ble laget på samme tid som komposisjonen. Tapen inkluderer elementer innspilt av vokalgruppen Electric Phoenix som verket opprinnelig ble skrevet for.

Lyden av kimende bjeller, milde tonefarger og nærmest statiske klangblokker blir tidvis brutt opp av uforutsigbare vendinger og kontraster. I verkets tredje del vender Dante blikket oppad og hører englekoret idet erkjennelsen når ham.

De instrumentale elementene som akkompagnerer sangen forsterker den fortryllende effekten. Med tekstfrasen «l’amor che move il sole e l’altre stelle» («kjærligheten som beveger solen og andre stjerner”) avsluttes verket med en stille, lyrisk epilog, som gravis toner ut.

Lytt til Aurora på Spotify her.


Utdrag av teksten i CD-heftet, skrevet av Nina Nielsen.

Musikken ble spilt inn i Ris kirke i 2019 og gis ut på BIS Records fredag 7. august 2020.

Hør Solistkoret