Nytt styremedlem i Det Norske Solistkor

06.04.2022

Styret i Det Norske Solistkor. F.v: sangerrepresentant Peder Arnt Kløvrud, kunstnerisk leder Grete Pedersen, styremedlem Hanne Tømta, stryremedlem Birger Carlsen, sangerrepresentant Ingeborg Dalheim, nestleder Eva Lunde og styreleder Knut Olav Åmås.

Hanne G. Tømta ble på Solistkorets rådsmøte 22. mars valgt som nytt styremedlem i Det Norske Solistkor. Hun overtar for Einar Solbu som går ut av styret.

Tømta er utdannet regissør fra St.Peterburgs statlige teaterakademi. Hun har i tillegg til å arbeide som regissør, vært teatersjef ved Rogaland teater (2005-2008) og teatersjef ved Nationaltheatret (2009-2020).

I 2015 mottok Tømta Lederprisen av HR Norge for utøvelse av godt lederskap og organisatorisk fornyelse, parallelt med de kunstneriske seirene hun har nådd som teatersjef og regissør.

Med sin menneskekunnskap og et særdeles bredt nettverk, teater- og ledelseerfaring er vi veldig glade for at Hanne Tømta ønsker å bidra i Solistkoret! 

Styret, sangerne og administrasjonen i Det Norske Solistkor ønsker å rette en stor takk til Einar Solbu for uvurderlig innsats i styret de siste ti årene. Solbu har siden juni 2017 vært nestleder i styret og har bidratt med bred erfaring, kunnskap og kompetanse.

Eva Lunde overtar vervet som nestleder i styret som ledes av Knut Olav Åmås.

Hør Solistkoret