Prøvesang Solistkoret Ung

03.02.2022

Solistkoret Ung søker sopran, alt, tenor og bass


Ønsker du å utvikle deg som sanger i en profesjonell sammenheng? Les mer om Solistkoret Ung og opptaksprosessen her, og søk plass før 5. mars 2022.

Med Solistkoret Ung ønsker Det Norske Solistkor å bidra til å skape en ny generasjon av ensemblesangere.

Solistkoret Ung består i dag av 12 sangere fra hele landet som i 2020 fikk sin plass på bakgrunn av prøvesang. Gjennom samlinger ledet av Solistkorets dirigenter får talentene tilgang på individuell opplæring og utøving i ensemblesang sammen med profesjonelle musikere.

Foto: Signe Fuglesteg Luksengaard. Solistkoret Ung var med da Solistkoret hadde sin 70-års jubileumskonsert i 2020


Opplæringen skal bidra til å legge et fundament for fremtidige profesjonelle sangerkarrierer, og med å lette overgangen fra student til profesjonell musikertilværelse. Sangerne honoreres for deltakelsen i ensemblet.

Kunstnerisk ledelse består av dirigentene Grete Pedersen, Yuval Weinberg og Timothy Ferguson.

Sangere som har vært med tidligere kan fortsette i Solistkoret Ung, men må prøvesynge. I tillegg utvides ensemblet til å bestå av 14 sangere.

Solistkoret Ung er en flerårig satsning muliggjort av Talent Norge AS og Sparebankstiftelsen DNB.

Informasjon om prøvesang


Prøvesangen gjennomføres i Oslo 24. april, og består av følgende:

  • 1 selvvalgt arie/lied
  • 1 folketone
  • Ensemblesang
  • Hørelære og prima vista

Send kortfattet søknad med CV og lydopptak av selvvalgt solosang på e-post til timothy@solistkoret.no

Søknadsfrist: 5. mars 2022

Aktuelle søkere vil bli innkalt til prøvesang etter vurdering av søknad og lydopptak. Solistkoret stiller med repetitør.

Kontakt:


Eventuelle spørsmål kan rettes til produsent Timothy Ferguson.
E-post: timothy@solistkoret.no

Foto: Signe Fuglesteg Luksengaard.Hør Solistkoret