Debatt på Arendalsuka

11.08.2022

Under innspilling av Figure Humaine i 2020 i samarbeid med Festspillene i Bergen.

Digitalisering av kunst og kultur: mer tilgjengelighet eller økte forskjeller?


Daglig leder Ingvild Skaatan presenterer mandag hvordan Solistkoret har arbeidet med digitalt innhold
før en debatt under Arendalsuka i regi av Kulturrådet.

Flere av Solistkorets digitale produksjoner er tilgjengelig på YouTube.

Hvor: Arendal bibliotek
Dato: 15. august
Tidspunkt: 15.00 – 16.30

Arrangementet strømmes. Les mer på Kulturrådet.no. Her kan du også lese mer om debatten og paneldeltakerne.

Takk til Kulturrådet som har invitert oss til å bidra i denne samtalen om et viktig tema.


Om Solistkorets arbeid

Nedstengningen av saler og scener førte til at kultursektoren måtte snu seg raskt og tenke nytt.

For Solistkoret innebar dette store omstillinger. Vi har utforsket ulike finansieringsmodeller og publiseringsplattformer – gjort opptak av konserter, strømmet direkte, lagd musikkvideoer og holdt digitale øvelser. Vi har testet, feilet og fått til en hel masse!

Fra innspillingen av serien Sommerviser ved Ramme gård.


Økningen i abonnenter, følgere og engasjement i digitale plattformer har som et resultat av dette vært stor. Til tross for hindringer greide koret å opprettholde dialogen med et stadig større publikum med et bredt repertoar.

Hvor går så veien videre med digitaliseringen av kunst og kultur etter den kaotiske tiden vi har vært gjennom de siste årene?

Fra innspillingen av serien A Day in the Library på Det gamle biblioteket i Oslo


For Solistkoret ligger begrensningene særlig i det økonomiske og at vi er en liten virksomhet. Det koster mye å produsere digitalt innhold med den kunstneriske og tekniske kvaliteten vi ønsker. Testingen og erfaringene vi har gjort oss de siste årene gjør at vi er bedre rustet for en digital tilværelse.

Hør Solistkoret